In memoriam: Guido Versteegh (1962-2023)

Op 25 september is Guido Versteegh, docent levensbeschouwing en medeoprichter van de werkgroep ‘Religiewetenschap en onderwijs’ van het NGG, in het bijzijn van zijn vrouw Marita overleden. Net als zijn leerlingen en collega’s zullen we binnen de werkgroep ‘Religiewetenschap en onderwijs’ het gemis voelen van Guido’s toewijding aan het vak, zijn kennis en zijn warmte.

Guido kwam al als kind in aanraking met culturen en levensbeschouwingen uit de hele wereld. Zijn vader was in Nederlands-Indië opgegroeid; zijn moeder kwam uit Finland. Guido werd in Canada geboren en heeft in zijn vroege jeugd in Chili gewoond. Later vestigde het gezin zich in Nederland, en verdiepte Guido zijn interesse in cultuur en levensbeschouwing met een hele reeks opleidingen: een doctoraal sociale en culturele antropologie in Nijmegen, daarna de opleiding docent levensbeschouwing bij FONTYS Tilburg, en uiteindelijk, weer in Nijmegen, een BA Religiestudies, een MA Interreligieuze Spiritualiteitsstudies en een universitaire lerarenopleiding godsdienst/levensbeschouwing.

Als bevlogen docent (sinds 2010 bij het Zwijsen College in Veghel) maakte Guido zich samen met collega’s sterk voor het belang en behoud van het schoolvak levensbeschouwing. Ook binnen het NGG is Guido lange tijd actief geweest. Zo sprak hij bijvoorbeeld tijdens de NGG-conferentie in 2006, die aan het thema religieonderwijs was gewijd. Op basis van die lezing verscheen in 2007 het artikel “Levensbeschouwing: een vak dat ertoe doet” als onderdeel van een themanummer van het Nederlands Theologisch Tijdschrift. In 2018 was Guido een van de initiatiefnemers voor de werkgroep ‘Religiewetenschap en onderwijs’ – de eerste werkgroep binnen het NGG.

Anderhalf jaar geleden kreeg Guido het bericht dat bij hem slokdarmkanker was geconstateerd en vrij snel werd duidelijk dat de kanker was uitgezaaid en er geen genezende behandeling meer mogelijk was. De laatste tijd van zijn leven heeft Guido besteed aan de dingen die hem gelukkig maakten: tekenen, schilderen, lezen en samen zijn met Marita. Zijn grote collectie aan boeken over religie, religieonderwijs en religiewetenschap heeft hij geschonken aan de universiteitsbibliotheek in Leiden en aan belangstellende docenten en docenten-in-opleiding van de NGG-wekgroep ‘Religiewetenschap en onderwijs’ (en daarbuiten). We zijn Guido uiterst dankbaar voor deze gulle schenking die een nieuwe generatie docenten zal helpen het levensbeschouwelijk onderwijs te geven waar Guido om bekend stond: deskundig, bevlogen en persoonlijk betrokken.

Markus Altena Davidsen

Voorzitter werkgroep Religiewetenschap en onderwijs, NGG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *