Home

Become a Member!
Events & Conferences
Working Group Education
Young Scholar Awards
IMG_4116
IMG_3282
20200112_135222
previous arrow
next arrow
 

19 April 2024: Spring Meeting on The Value and Practice of Comparison

Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap

Het NGG is de officiële Nederlandse beroepsverenging voor professionals met een achtergrond in de academische studie van religie. Met ongeveer 60 leden bestaat ons netwerk uit wetenschappers, promovendi, masterstudenten en andere professionals zoals journalisten en docenten. We streven ernaar om ruimte te bieden voor netwerkactiviteiten, voor academische discussies, voor het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe ideeën en projecten, en voor het aanmoedigen van interactie tussen gevestigde en nieuwe professionals die werkzaam zijn op verschillende terreinen in het veld. Om dit te bereiken, organiseert het NGG jaarlijkse conferenties, ondersteunen we een Werkgroep Onderwijs, Religie en Levensbeschouwing, en zijn we actief in het stimuleren van het werk van masterstudenten en promovendi door het uitreiken van de Young Scholar Awards.

Om ook de betrokkenheid van niet-Nederlandstalige leden mogelijk te maken, is de rest van deze website in het Engels opgesteld. De nieuwsbrieven zijn wel in het Nederlands.

Dutch Association for the Study of Religion

The NGG is the official Dutch organization that represents professionals with a background in the academic study of religion. With about 60 members, our network consists of scholars, PhD candidates, MA students and other professionals such as journalists and teachers. We aim to provide a space that allows for social networking, for academic discussion, for developing and disseminating new ideas and projects, and for encouraging interaction between established and young professionals working in various areas of the field. To achieve these goals, the NGG organizes annual conferences, facilitates the Working Group on Religious Education, and works actively on encouraging the work of MA students and PhD candidates by issuing Young Scholar Awards.

Founded in 1947 following an initiative by Gerardus van der Leeuw, professor of Phenomenology of Religions at the University of Groningen, the NGG was subsequently instrumental in the foundation of the International Association for the History of Religion (IAHR). In 1950, the Netherlands hosted the international congress in Amsterdam during which the IAHR was institutionally founded, with Gerardus van der Leeuw serving as the first president. The NGG is also a member of the European Association for the Study of Religions (EASR) and hosted the 13th EASR Annual Conference in Groningen in 2014.